Hort Social

Què és un hort social?

Has escoltat alguna vegada “hort social“? No, no és un hort que es gestiona des de Facebook. Un hort social és un hort on no sols es cultiven fruites i hortalisses, sinó que es cultiven experiències, valors, on ens ajudem entre els uns i els altres, es fa pròxim el treball d’un agricultor i on es pot aprendre un nou ofici.

Si vols compartir amb nosaltres totes estes experiències, contacta amb nosaltres i t’informarem de com tindre el teu hort.

Pautes de convivència

Atés que en l’hort social som moltes persones, devem de seguir unes pautes de convivència perquè podem conviure de forma cordial i amigable.

 1. Cal respectar la grandària de les parcel·les i estructura de les mateixes (veure plà).
 2. Les quotes cal abonar-les abans del dia 10 de cada mes.
 3. Les parcel·les no poden estar desateses un màxim de 2 setmanes, sense notificar d’això a l’associació.
 4. La séquia de cada usuari és responsabilitat del mateix que estiga ben cuidada tant d’herbes com d’estructura per a facilitar el reg.
 5. En les parcel·les no poden entrar gossos. Hi ha una zona comuna on sí que poden estar sense problemes.
 6. Només es poden usar productes ecològics, en cap cas es podran usar pesticides ni abonaments químics.
 7. S’han de mantindre els horts lliures de plagues, polvoritzant els productes ecològics adequats segons les necessitats dels mateixos.
 8. No es poden clavar en el terreny canyes verdes, han d’estar seques del tot, per a evitar que estes es reproduïsquen.

De no complir les dites normes, l’usuari perdrà la possibilitat de disfrutar de la parcel·la assignada.

 

Parcel·les

L’hort social consta d’unes parcel·les, definides per l’associació, d’uns 50m2 aproximadament. Açò significa que una persona no pot agafar més terreny a la seua voluntat i ha de cenyir-se a la parcel·la que li ha sigut assignada.

Esquema_Hort

Les parcel·les són assignades per l’associació i són propietat d’esta, l’usuari no té drets de propietat sobre la missa.

 

Cuota

Per a poder disfrutar de la dita parcel·la, cal fer una aportació mensual, més unes hores de treballs comuns per a l’atenció i manteniment de l’hort social. Entenent que no tot el món disposa de temps per a realitzar tasques comunes, es podran substituir per una quota econòmica:

 • Cuota hort social: 5€. 1€ de l’import de la quota de l’hort social anirà destinat a l’Associació per a tasques de gestió i nous projectes.
 • Cuota reg: 5€ o realitzar reg. Si es participa en les labors de reg mínim una vegada al mes (tant en el reg dels horts com a netejar la séquia general externa als horts) esta quota no s’ha d’abonar.
 • Cuota tasques comuns: 4h/mes de treballs comuns, o 2h/mes de treballs comuns + 5€ o Sense treballs comuns + 15€. Els treballs comuns a realitzar estaran disponibles en un annex i seran supervisades per algú de l’associació.

 

Ubicació Hort Social Albal